Transaction Scope Kullanımı

Merhabalar,

C#’da birbiriyle bağlantılı tablolarda arka arkaya veri kaydederken, aradaki bir tablonun hata vermesi büyük sorun oluşturabilir.

Örneğin;

Öğrenci notlarını girdiğiniz bir uygulamada, tüm notları aynı anda göndermek istediğinizde, herhangi bir sıradaki öğrencinin notunu integer değer değilde, string bir değer gönderdiniz, işte bu durumda o sıradaki kaydı yaparken hata oluşacaktır. Diğer değerleri kaydedilmiş fakat ondan sonrası kaydolmamış olacaktır. Bu durumda manuel olarak gidip o kayıtları silmeniz gerekecek işte böyle bir durumda roll back geri alma işlemi yapabilmek için Transaction Scope methodunu kullanıyoruz.

İki farklı şekilde basit bir kullanımı vardır;

 1. Kullanım şekli;
using (var db = new dbContext()) 
{ 
  using (var transaction = db.Database.BeginTransaction()) 
  { 
    foreach(nar not in Notes)
    {
    db.notlar.Add(not); 
    db.SaveChanges(); 
    }
  
    transaction.Commit(); 
  } 
}

2. Kullanım şekli;

 using (var transaction = new TransactioScope() ) 
  { 
    using (var db = new dbContext()) 
    { 
  
    foreach(nar not in Notes)
    {
    db.notlar.Add(not); 
    db.SaveChanges(); 
    }
  
    transaction.Complete(); 
  } 
}

Örnek;

public void DoTransaction()
{    
  try
  {
    using (TransactionScope scope = new TransactionScope())
    {
      using (con = new SqlConnection(conString1))
      {
        con.Open();
        // İşlemler 
      }
    }
  }
  catch (ThreadAbortException ex)
  {
    scope.Rollback(); // Burada bir hatayla karşılaşılması durumunda tekrar 
    yukarıdaki using bloğuna gidecektir.
    throw; throm ile hatayı yakalıyoruz.
  }
    scope.Complete(); // Uygulamamız hata almadan buraya kadar gelmişse,
    her şey yolunda demektir. Complete() methodunu kullanarak işlemi tamamlıyoruz.
}