.NET Core CLI Komutları

Merhabalar,

.NET Core’da komut satırı yardımıyla proje geliştirirken çoğu zaman ihtiyaç duyduğumuz CLI komutlarını blogumda toplamak istedim ve sonuç şu şekilde oldu;

Genel
Komutİşlev
dotnet build .NET Core uygulaması oluşturur.
dotnet build-serverBir yapı tarafından başlatılan sunucularla etkileşime girer.
dotnet cleanDerleme çıktılarını temizle.
dotnet helpKomutu için çevrimiçi daha ayrıntılı belgeler gösterir.
dotnet migrateGeçerli bir Preview 2 projesini .NET Core SDK 1,0 projesine geçirir.
dotnet msbuildMSBuild komut satırına erişim sağlar.
dotnet newBelirli bir C# şablon F# için bir veya projesini başlatır.
dotnet packKodunuzun bir NuGet paketini oluşturur.
dotnet publish.NET Framework ‘e bağımlı veya kendi kendine içerilen bir uygulama yayımlar.
dotnet restoreBelirli bir uygulama için bağımlılıkları geri yükler.
dotnet runUygulamayı kaynaktan çalıştırır.
dotnet slnBir çözüm dosyasındaki projeleri ekleme, kaldırma ve listeleme seçenekleri.
dotnet storeDerlemeleri çalışma zamanı paket deposunda depolar.
dotnet testTestleri bir Test Çalıştırıcısı kullanarak çalıştırır.
Proje başvuruları
Komutİşlev
dotnet add referenceBir proje başvurusu ekler.
dotnet list referenceProje başvurularını listeler.
dotnet remove referenceProje başvurusunu kaldırır.
NuGet paketleri
Komutİşlev
dotnet add packageBir NuGet paketi ekler.
dotnet remove packageBir NuGet paketini kaldırır.
NuGet Komutları
Komutİşlev
dotnet nuget deleteSunucudan bir paketi siler veya listesini kaldırır.
dotnet nuget localsHttp-istek önbelleği, geçici önbellek veya makine genelindeki
genel paketler klasörü gibi yerel NuGet kaynaklarını temizler veya listeler.
dotnet nuget pushBir paketi sunucuya gönderir ve yayımlar.
Küresel araçlar komutları
Komutİşlev
dotnet tool installMakinenize küresel bir araç kurar.
dotnet tool listMakinenizde varsayılan dizinde veya belirtilen yolda yüklü olan
tüm genel araçları listeler.
dotnet tool install Bir genel aracı makinenizden kaldırır.
dotnet tool updateMakinenizde küresel bir aracı güncelleştirir.