C# Txt Uzantılı Log Dosyası Oluşturma

Merhabalar,

C# ile txt uzantılı log dosyasını aşağıdaki methodu kullanarak oluşturabilirsiniz;

public static void WriteLog(string strLog)
{
  StreamWriter log;
  FileStream fileStream = null;
  DirectoryInfo logDirInfo = null;
  FileInfo logFileInfo;

  string logFilePath = @"C:\inetpub\wwwroot\Project\Logs\";
  logFilePath = logFilePath + "Log-" + System.DateTime.Today.ToString("MM-dd-yyyy") + "." + "txt";
  logFileInfo = new FileInfo(logFilePath);
  logDirInfo = new DirectoryInfo(logFileInfo.DirectoryName);
  if (!logDirInfo.Exists) logDirInfo.Create();
  if (!logFileInfo.Exists)
  {
    fileStream = logFileInfo.Create();
  }
  else
  {
    fileStream = new FileStream(logFilePath, FileMode.Append);
  }
  log = new StreamWriter(fileStream);
  log.WriteLine(strLog);
  log.Close();
}

Yukarıda yazdığımız methodu CRUD işlemleri için kullanabilirsiniz, tek yapmanız gereken şey, database’e SaveChanges() yapmadan bu methodu çağırmak.