Visual Studio .NET ile App.config Kullanımı

Application Config(app.config) üzerinde sakladığımız veriyi nasıl projemiz içerisinde kullanacağımızı öğreneceğiz;

Öncelikle app.config üzerinde sakladığımız veriyi kullanabilmemiz için, Visual Studio’da reference bölümünden Add reference tıklıyoruz açılan ekrandan Assemblies menüsünden System.Configuration kütüphanesini projemize ekliyoruz.

Daha sonra System.Configuration DLL kullanabilmemiz için kod satırımıza kütüphaneyi dahil ediyoruz.

Projemizdeki app.config dosyasını açıyoruz ve aşağıdaki kod bloğunu, Startup taginin altına ekliyoruz;

yukarıdaki satırda anahtar (key) ve değer (value) parametrelerine sahip bir Add ögesini Appsettings’e eklemiş oluyoruz.

Daha sonra bu anahtar (key) ve değer (value) ulaşabilmek için aşağıdaki kod satırını projemizde gereken yerlerde kullanıyoruz;